Dotacje

dotacjeRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedz na realne potrzeby

 

Projekt pod nazwą:

Wzrost konkurencyjności Zakładu Usługowo Handlowego Bolesław Tomala poprzez zakup wysoce innowacyjnego, automatycznego urządzenia do pomiaru i regulacji geometrii kół i osi.

realizowany przez: Zakład Usługowo Handlowy Bolesław Tomala

 

został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość dofinansowania: 69 000,00 PLN

Kwota wydatków całkowitych: 141 450,00

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.